EDUCATION AND LIFELONG
LEARNING ASSOCIATION

ELLA Slovakia

je mládežnícka organizácia so sídlom v Košiciach. Organizujeme rôzne lokálne a medzinárodné projekty – mládežnícke výmeny tréningy, športové či kultúrne podujatia a spolupracujeme s univerzitami a s inštitúciami z celého sveta.

Projekty

Realizujeme rôzne vzdelávacie projekty pre mládež na Slovensku a v zahraničí. Medzi projektami, ktoré organizujeme sú krátkodobé mobility ako Erasmus+ projekty (Mládežnícke výmeny, Tréningové kurzy).

Náš tím

Náš tím sa skladá z ľudí, ktorí sa sami zúčastnili na projektoch či už na Slovensku alebo v zahraničí a ich cieľom je vzdelávať mládež vďaka projektu Erasmus+ a implementovať do projektov vlastné vzdelávacie stratégie.

Galéria